top of page
Cover ATC Construction รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงแรม รีสอร์ท.png
ชานเมืองบ้าน

Own Your Dream Property

สถานที่ก่อสร้าง

More Ways to Build

" เรื่องก่อสร้าง ไว้ใจ ATC "

 
MR.CHAN.jpg

ารตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน สถานประกอบการ เราจะร่วมเคียงข้างความฝันของคุณแล้วทำให้เป็นจริง ! 

คุณชัยวัตร์  ชนินทร์อารักษ์

กรรมการผู้จัดการ

MR.TOM.jpg

คุณภาพงาน ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความสวยงาม ความทนทาน คือสิ่งที่เราตระหนักให้ความสำคัญยิ่ง

" เลือกขั้นตอนการทำงานควบคู่กับแผนงาน "

METHOD & PLAN

ารก่อสร้างด้วยงบประมาณและระยะเวลาของโครงการตามที่กำหนด คือ ภารกิจที่เรายึดคำมั่นคำสัญญา

คุณนราฤทธิ์  นาแพร่

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

MS.AMY.jpg

ระสบการณ์ดูงานจากทั่วโลก การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

คุณภรภัทร  โสธนไพศาล

กรรมการ & ที่ปรึกษา

หน้าต่างบนตึก

ติดต่อเรา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

ไม่มีอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

รับสร้างบ้านลำปาง  บริษัทรับเหมาก่อสร้างลำปาง รับเหมาทำถนนลำปาง รับเหมาก่อสร้างโกดังลำปาง รับสร้างบ้านเชียงใหม่

 
bottom of page